กปภ.สาขาระยองดำเนินกิจกรรม Big Cleaning day (พฤษภาคม 2561) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาระยองดำเนินกิจกรรม Big Cleaning day (พฤษภาคม 2561)

กปภ.สาขาระยองดำเนินกิจกรรม Big Cleaning day (พฤษภาคม 2561)

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาระยอง โดยนายไพฑูรย์ อรชร ผู้จัดการกปภ.สาขาระยอง นายพลวัฒน์ บุญสุทธิ ผู้ช่วยผู้จัดการกปภ.สาขาระยอง หัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning day เพื่อปรับแต่งภูมิทัศน์ให้เหมาะสมสวยงามน่ามอง น่าเข้าใช้บริการ ณ สำนักงานกปภ.สาขาระยอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561

เลื่อนขึ้นข้างบน