กปภ.สาขากำแพงเพชร จัดประชุม Morning Talk ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 เตรียมความรับการตรวจประเมินศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่ 7 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขากำแพงเพชร จัดประชุม Morning Talk ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 เตรียมความรับการตรวจประเมินศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่ 7 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2561

กปภ.สาขากำแพงเพชร จัดประชุม Morning Talk ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 เตรียมความรับการตรวจประเมินศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่ 7 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2561

กปภ.สาขากำแพงเพชร นำโดยนายวรัตม์ฐนัน ศิริวัฒน์ ผจก.กปภ.สาขากำแพงเพชร พร้อมด้วย หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัดเข้าร่วมประชุม Morning Talk ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 โดยในที่ประชุมได้เตรียมความรับการตรวจประเมินศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่ 7 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 – 12.00 . พร้อมเตรียมการชี้แจงข้อมูลการดำเนินการตรวจประเมินศูนย์ราชการสะดวก (GECC) เริ่มตั้งแต่จุดให้บริการประชาชน และการนำเสนอผลการดำเนินการตามมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ตามลำดับ

เลื่อนขึ้นข้างบน