การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

                 ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา  จะทำการตัดประสานท่อเมนเดิมเข้ากับท่อวางใหม่ ชนิดท่อ HDPE ขนาด 500 มม. บริเวณแยกโรงพยาบาลสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เนื่องจากท่อประปากีดขวางการก่อสร้างทางแยกต่างระดับบริเวณห้าแยกน้ำกระจาย

                  ในการนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา จึงมีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราว  ในวันจันทร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2561 2561 ตั้งแต่เวลา  08.00 น. ถึง  เวลา 12.00 น. ส่งผลกระทบทำให้น้ำประปาไม่ไหล ในพื้นที่ ดังนี้

 

  • พื้นที่ตำบลเกาะยอ  (ทั้งหมด)
  • พื้นที่อำเภอสิงหนคร (ทั้งหมด)

 

                 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา  จึงขอความร่วมมือให้ผู้ใช้น้ำโปรดเตรียมสำรองน้ำประปาไว้ใช้ให้เพียงพอต่อความต้องการในวันและเวลาดังกล่าว  ทั้งนี้ หากดำเนินการแล้วเสร็จจะทำการเปิดจ่ายน้ำโดยทันที และต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-7455-0693-5 หรือ PWA Call Center 1662

เลื่อนขึ้นข้างบน