โครงการ"บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม" ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

โครงการ"บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม" ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

โครงการ"บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม"  ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

ในวันพฤหัสบดีที่  17 พฤษภาคม  2561  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิจิตร  นำโดยนายสุทธิรักษ์  กาบแก้ว  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิจิตร  พร้อมพนักงานในสังกัด  เข้าร่วมโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม "  ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ณ วัดลำนัง  หมู่ที่ 10 ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง ได้นำน้ำดื่มบรรจุขวดจำนวน  300 ขวด  แจกประชาชนผู้เข้าร่วมงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน