กปภ.สาขาพนมสารคาม เข้าร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดฉะเชิงเทรา และโครงการ "จังหวัดฉะเชิงเทรา บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำปี ๒๕๖๑ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพนมสารคาม เข้าร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดฉะเชิงเทรา และโครงการ "จังหวัดฉะเชิงเทรา บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำปี ๒๕๖๑

กปภ.สาขาพนมสารคาม เข้าร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดฉะเชิงเทรา และโครงการ "จังหวัดฉะเชิงเทรา บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม นำโดย นายจตุพร อิ่มสำราญ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด เข้าร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดฉะเชิงเทรา และโครงการ "จังหวัดฉะเชิงเทรา บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำปี ๒๕๖๑ ร่วมกับจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม ได้นำน้ำดื่มบรรจุขวด และเอกสารแผ่นพับการใช้น้ำอย่างถูกวิธี และให้บริการรับค่าน้ำนอกสถานที่ กับผู้มาร่วมงานในครั้งนี้ ณ วัดหนองเสือ ม.๔ ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งแต่เวลา .๐ น. เป็นต้นไป 

เลื่อนขึ้นข้างบน