กปภ.สาขาละงู ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาละงู ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กปภ.สาขาละงู ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การประปาส่วนภุมิภาคสาขาละงู โดย นายอดิศักดิ์ มรรคาเขตต์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาละงู ได้มอบหมายให้หัวหน้างานทุกสายงาน และพนักงานในสังกัด "ออกหน่วยบำบัดทุกข์ สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสตูล" ร่วมกับศาลากลางจังหวัดสตูล ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านป่าแก่บ่อหิน ตำบลป่าแก่บ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล เพื่อนำบริการเชิงรุกไปบริการประปาชนในท้องที่ทุรกันดาร

เลื่อนขึ้นข้างบน