กปภ.สาขาราชบุรี เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ On The Job Training (OJT) ระบบติดตามมาตรวัดน้ำ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาราชบุรี เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ On The Job Training (OJT) ระบบติดตามมาตรวัดน้ำ

กปภ.สาขาราชบุรี เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ On The Job Training (OJT) ระบบติดตามมาตรวัดน้ำ

กปภ.สาขาราชบุรี เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ On The Job Training (OJT) ระบบติดตามมาตรวัดน้ำ

              เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา นายณัฐพนธ์ฤกษ์นิยม ผจก.กปภ.สาขาราชบุรี, นายสมจินต์ ศรีทอง หนง.บริการและควบคุมน้ำสูญเสีย และพนักงานในสังกัด  เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ On The Job Training (OJT) ระบบติดตามมาตรวัดน้ำ พร้อมเปิดสิทธิ์ใช้งานระบบติดตามมาตรวัดน้ำให้พนักงานทดลองใช้งาน โดยมีเจ้าหน้าที่จากกองมาตรวัดน้ำ (กมน.) เป็นวิทยากรฝึกอบรม

              ระบบดังกล่าวเป็นการประยุกต์ใช้ข้อมูล GIS และระบบสารสนเทศด้านผู้ใช้น้ำ (CIS) เข้าด้วยกัน สามารถแสดงรายละเอียดของมาตรวัดน้ำ และแสดงตำแหน่งบนแผนที่ ในรูปแบบ Web Mapping Applicationทำให้ใช้ได้ง่าย เข้าถึงข้อมูลอย่างรวดเร็ว สะดวกต่อการปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก 

เลื่อนขึ้นข้างบน