กองบัญชีและการเงิน กปภ.ข.๓ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กองบัญชีและการเงิน กปภ.ข.๓ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

กองบัญชีและการเงิน กปภ.ข.๓ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

วันนี้ (๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑) กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ (กปภ.ข.๓) นำโดยนางทิวาพร โตสุขโขบุญปัญญา ผอ.กองบัญชีและการเงิน พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องกองบัญชีและการเงิน  กปภ.ข.๓ เพื่อรายงานรับทราบ และติดตามผลการดำเนินงานในโครงการต่างๆ ของแต่ละสายงาน รวมทั้งแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความสามัคคี อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เลื่อนขึ้นข้างบน