ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง เรื่อง หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง เรื่อง หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง เรื่อง  หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

ด้วยการประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาระยอง จะดำเนินการตัดประสานท่อ HDPE ⌀  ๓๑๕มม. บริเวณ หน้าร้านโซ้, ตัดประสานท่อ PVC ๒๐๐ มม. บริเวณ หน้าที่ทำการอำเภอบ้านค่าย ในโครงการปรับปรุงท่อ AC ⌀๑๐๐ มม.(เดิม). เป็นท่อ HDPE ⌀ ๑๑๐มม (ใหม่) บริเวณ รพ.บ้านค่าย และโครงการปรับปรุงท่อ AC ⌀๑๐๐ มม.(เดิม). เป็นท่อ HDPE ⌀ ๑๑๐มม (ใหม่) บริเวณถนนเทศบาล ๒ (อาทิตย์ประดิษฐาน) ในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๒๑.๐๐ น. ถึง ๐๔.๐๐ น. ของวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยประมาณ ซึ่งส่งผลกระทบทำให้น้ำไม่ไหล ไหลอ่อน ในบริเวณพื้นที่ อ.บ้านค่าย ทั้งหมด, ต.ตาขัน (บางส่วน) ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จ น้ำจะไม่ไหลปกติในทันที  ดังนั้นกปภ.สาขาระยอง จึงใคร่ขอความร่วมมือให้ผู้ใช้น้ำเตรียมสำรองน้ำประปาไว้ใช้อย่างน้อย ๑ วัน

       หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘-๖๑๑-๑๑๖ ต่อ ๐, ๐๓๘-๖๑๕-๒๒๑ ต่อ ๐, ๐๓๘-๖๑๕-๒๗๖ ต่อ ๐ หรือที่บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๗-๕๔๐-๐๔๔๕ และ UU Call Center ๑๑๔๑ กด ๕๕๕๕

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวในครั้งนี้ ทั้งนี้ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้

 

                              ประกาศไว้ ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เลื่อนขึ้นข้างบน