กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กปภ.ข.๓ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กปภ.ข.๓ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กปภ.ข.๓ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

วันนี้ (๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑) กองเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ (กปภ.ข.๓) นำโดยนายไพฑูรย์ ไผ่ล้อม ผอ.กองเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องกองเทคโนโลยีสารสนเทศ  กปภ.ข.๓ เพื่อรายงานรับทราบ และติดตามผลการดำเนินงานในโครงการต่างๆ ของแต่ละสายงาน รวมทั้งแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความสามัคคี อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

เลื่อนขึ้นข้างบน