กปภ.ข.10 ร่วมกับ กปภ.สาขาเพชรบูรณ์ ออกหน่วยบริการรับคำร้องขอติดตั้งน้ำประปา เพิ่มผู้ใช้น้ำรายใหม่ให้ กปภ. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.ข.10 ร่วมกับ กปภ.สาขาเพชรบูรณ์ ออกหน่วยบริการรับคำร้องขอติดตั้งน้ำประปา เพิ่มผู้ใช้น้ำรายใหม่ให้ กปภ.

กปภ.ข.10 ร่วมกับ กปภ.สาขาเพชรบูรณ์ ออกหน่วยบริการรับคำร้องขอติดตั้งน้ำประปา เพิ่มผู้ใช้น้ำรายใหม่ให้ กปภ.

       เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา  นายสุธี มาลีศรี ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 มอบหมายให้นางพรพิมล ชื่นศรีวิโรจน์ หัวหน้างาน 8 งานลูกค้าสัมพันธ์ พร้อมทีมงานร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบูรณ์ นำโดยนายธีระวัฒน์ ด้วงทอง ผู้จัดการ กปภ.สาขาเพชรบูรณ์ พร้อมหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ออกหน่วยบริการรับชำระค่าติดตั้งน้ำประปา เพิ่มผู้ใช้น้ำรายใหม่ในโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน พื้นที่ปรับปรุงขยายระบบประปา ณ พื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ,5,11,12,15 ต.ป่าเลา อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

      สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ นับเป็นกิจกรรมเชิงรุกที่ กปภ.เขต 10 มุ่งหวังเพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำให้ได้ตามเป้าของโครงการปรับปรุงขยายระบบประปาใหม่ที่ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสิ้น โดยมีทีมงานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.10 ร่วมกับ กปภ.สาขาเพชรบูรณ์ ออกหน่วยบริการรับยื่นคำขอติดตั้งน้ำประปา บริการตอบข้อซักถาม พร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน เงื่อนไข ประมาณการค่าใช้จ่ายเบื้องต้นและมอบของที่ระลึกตราสัญลักษณ์ กปภ.สำหรับผู้ที่ชำระค่าติดตั้งน้ำประปา ณ จุดบริการ อันเป็นการสร้างความประทับใจ มอบความสะดวก สบายแก่ผู้ขอใช้น้ำ  โดยมีผู้มายื่นคำร้องขอติดตั้งเป็นผู้ใช้น้ำรายใหม่ของ กปภ.จำนวนกว่า 10 รายและมีอีกจำนวนมากที่ประสงค์ไปยื่นคำร้องขอติดตั้งเองที่สำนักงาน กปภ.สาขาเพชรบูรณ์ ซึ่งต่อจากนี้ กปภ.สาขาเพชรบูรณ์ จะได้เตรียมพร้อมดำเนินการรับชำระค่าติดตั้งให้แล้วเสร็จและเข้าทำการสำรวจและติดตั้งมาตรวัดน้ำเพื่อจ่ายน้ำประปาให้แก่ประชาชนโดยเร็วที่สุด

เลื่อนขึ้นข้างบน