กปภ.เขต 10 ร่วมกับสำนักงาน ปภ.จังหวัดนครสวรรค์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมการช่วยเหลืออุทกภัยและดินโคลนถล่ม (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.เขต 10 ร่วมกับสำนักงาน ปภ.จังหวัดนครสวรรค์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมการช่วยเหลืออุทกภัยและดินโคลนถล่ม

กปภ.เขต 10 ร่วมกับสำนักงาน ปภ.จังหวัดนครสวรรค์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมการช่วยเหลืออุทกภัยและดินโคลนถล่ม

             เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 โดยนายอลงกต คำมาเมือง ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ นำพนักงานในสังกัด กปภ.เขต 10 และ กปภ.สาขานครสวรรค์เข้าร่วมกิจกรรมการตรวจความพร้อมการช่วยเหลืออุทกภัยและดินโคลนถล่มซึ่งจัดโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ ณ สนามบินนครสวรรค์

             ทั้งนี้ กปภ.เขต10 ในฐานะภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้นำรถบรรทุกน้ำขนาด 6 คิวพร้อมคนขับเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมช่วยเหลืออุทกภัยและดินโคลนถล่มครั้งนี้ด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน