การประปาส่วนภูมิภาค สาขากุฉินารายณ์ มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. สนับสนุนกิจกรรมหน่วยงานในท้องถิ่น เพื่อสานสัมพันธ์อันดีต่อกันอย่างต่อเนื่อง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาค สาขากุฉินารายณ์ มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. สนับสนุนกิจกรรมหน่วยงานในท้องถิ่น เพื่อสานสัมพันธ์อันดีต่อกันอย่างต่อเนื่อง

การประปาส่วนภูมิภาค สาขากุฉินารายณ์ มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. สนับสนุนกิจกรรมหน่วยงานในท้องถิ่น เพื่อสานสัมพันธ์อันดีต่อกันอย่างต่อเนื่อง

              เมื่อไม่นานมานี้ การประปาส่วนภูมิภาค สาขากุฉินารายณ์ โดยนางสาวเยาวเรศ เตชะวงศ์ ผู้จัดการฯ มอบหมายให้หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานในท้องถิ่น ซึ่งเป็นพื้นที่บริการน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค สาขากุฉินารายณ์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร และสานสัมพันธ์อันดีต่อกันอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

          1.สนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.เพื่อใช้ในงานแข่งขันกีฬาฟุตซอล ต้านยาเสพติด ณ ที่ว่าการอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

          2.สนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. เพื่อใช่ในงานประเพณีบุญบั้งไฟ เทศบาลเมืองบัวขาวปลอดเหล้า ประจำปี 2561. ม.13. และ 15. ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์  จ.กาฬสินธุ์

เลื่อนขึ้นข้างบน