กปภ.สาขาชนบท จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning talk ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 พร้อมนี้มีทีมเทคนิค WSP จาก กปภ.เขต 6 เข้าร่วมประชุม โครงการจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan (WSP) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาชนบท จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning talk ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 พร้อมนี้มีทีมเทคนิค WSP จาก กปภ.เขต 6 เข้าร่วมประชุม โครงการจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan (WSP)

กปภ.สาขาชนบท จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning talk ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 พร้อมนี้มีทีมเทคนิค WSP จาก กปภ.เขต 6 เข้าร่วมประชุม โครงการจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan (WSP)

เมื่อไม่นานมานี้ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชนบท นำโดย นายชูชาติ บุญเปียง ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้พบปะพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ ร่วมกันหารือ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การแก้ไขปัญหา และอุปสรรค ในช่วงเดือนที่ผ่านมา เป็นการเตรียมความพร้อมของพนักงาน ก่อนเวลาให้บริการ ในการนี้ มีทีมเทคนิค WSPจาก การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 เข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามการดำเนินงาน โครงการจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan (WSP) ของ กปภ.สาขาชนบทด้วย ตามแผนปฏิบัติการโครงการ WSP

เลื่อนขึ้นข้างบน