กปภ.เขต 10 จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.เขต 10 จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561

กปภ.เขต 10 จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561

       เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 จัดกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561 โดยมีนายอลงกต คำมาเมือง ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ เป็นประธานเปิดกิจกรรม และมีนางรัตติยา กฤชทับทอง ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ณ ลานหน้าสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

       ทั้งนี้  ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานในสังกัด กปภ.ข.10 ทุกคนได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ บำรุงรักษาและตัดแต่งต้นไม้บริเวณโดยรอบสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึก  รักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ อันเป็นแหล่งต้นน้ำและความอุดมสมบูรณ์แก่แผ่นดินไทย

เลื่อนขึ้นข้างบน