การประปาส่วนภูมิภาคเขต6 จัดกิจกรรมรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัดน้ำ ในโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า Demand Side Management ณ มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาคเขต6 จัดกิจกรรมรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัดน้ำ ในโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า Demand Side Management ณ มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

การประปาส่วนภูมิภาคเขต6 จัดกิจกรรมรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัดน้ำ ในโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า Demand Side Management ณ มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

วันนี้ (8 มิถุนายน 2561) การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 กองระบบจำหน่าย นำโดยนายกมล ศรีวงษ์ ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย พร้อมด้วยนายธีรศักดิ์ กิตติศิริวัฒนกุล หัวหน้างานน้ำสูญเสีย, นางสาวนพมาศ กระโจม หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์ และทีมงานในสังกัดกองระบบจำหน่าย จัดนิทรรศการรณรงค์ประหยัดน้ำ ด้วยรถนิทรรศการเคลื่อน และรถหน่วยปฏิบัติการน้ำสูญเสีย ในโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า Demand Side Management(DSM) พร้อมนี้ ได้จัดฝึกอบรมเรื่องการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า ให้แก่กำลังพลในสังกัดมณฑลทหารบกที่ 23 ณ สโมสรนายทหารค่ายศรีพัชรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้รับเกียรติจากเสนาธิการมณฑลทหารที่ 23 พันเอกสมบูรณ์ ณ หนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมฯ

เลื่อนขึ้นข้างบน