กปภ.สาขาตราดร่วมสนับสนุนน้ำดื่มในกิจกรรม "จอบแรกที่ตราด" ณ โรงเรียนตราดตระการคุณ จ.ตราด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาตราดร่วมสนับสนุนน้ำดื่มในกิจกรรม "จอบแรกที่ตราด" ณ โรงเรียนตราดตระการคุณ จ.ตราด

กปภ.สาขาตราดร่วมสนับสนุนน้ำดื่มในกิจกรรม "จอบแรกที่ตราด" ณ โรงเรียนตราดตระการคุณ จ.ตราด

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาตราด นำโดย นายปราโมทย์ ฉันทะ ผู้จัดการกปภ.สาขาตราด ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.ในกิจกรรมเอามื้อสามัคคี " จอบแรกที่ตราด" ขับเคลื่อนและขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพัฒนากสิกรรมธรรมชาติ ชู "โคกหนองนาโมเดล" แนวทางการปรับชีวิตเกษตรกรเพื่อให้ปรับใช้ช่วยเหลือตนเอง สร้างชุมชนมั่นคงเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ณ โรงเรียนตราษตระการคุณ อ.เมือง จ.ตราด

เลื่อนขึ้นข้างบน