กปภ.สาขาตราดร่วมสนับสนุนน้ำดื่มให้กับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาตราดร่วมสนับสนุนน้ำดื่มให้กับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กปภ.สาขาตราดร่วมสนับสนุนน้ำดื่มให้กับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาตราด ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้กับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด เพื่อใช้ในงานขุดลอกเปิดทางน้ำเพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ โดยมี นางชุติมา ฉิมนุมาศ หัวหน้างานอำนวยการ เป็นผู้แทนในการมอบน้ำดื่ม

เลื่อนขึ้นข้างบน