กปภ.เขต10 ให้การต้อนรับคณะเทศบาลนครพิษณุโลกเข้าศึกษาดูงานระบบท่อเมนจำหน่ายน้ำของ กปภ. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.เขต10 ให้การต้อนรับคณะเทศบาลนครพิษณุโลกเข้าศึกษาดูงานระบบท่อเมนจำหน่ายน้ำของ กปภ.

กปภ.เขต10 ให้การต้อนรับคณะเทศบาลนครพิษณุโลกเข้าศึกษาดูงานระบบท่อเมนจำหน่ายน้ำของ กปภ.

          เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 โดย นางเสาวรส คงทวีศักดิ์  รักษาการผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายพิชัย ดิษาภิรมย์ ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ ร่วมให้การต้อนรับในโอกาสเข้าศึกษาดูงานระบบท่อเมนจำหน่ายน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ณ ห้องประชุมใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

          ทั้งนี้ เทศบาลนครพิษณุโลก เป็นส่วนราชการในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผลิตและจำหน่ายน้ำให้แก่ประชาชนผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่รับผิดชอบซึ่งมีผู้ใช้น้ำเป็นจำนวนมากและมีแผนงานโครงการปรับปรุงระบบท่อเมนจ่ายน้ำประปาใหม่แทนท่อส่งน้ำประปาเดิมที่มีอยู่หลายชนิด มีอายุใช้งานนานทำให้เสื่อมสภาพ ส่งผลให้อัตราน้ำสูญเสียในระบบจำหน่ายสูงมาก จึงได้ขอความอนุเคราะห์ กปภ.เข้ามาศึกษาดูงานระบบท่อเมนจำหน่ายน้ำประปา มีคณะวิทยากร นำโดยนายโภคิน พรมพันธุ์ หัวหน้างาน 8 งานโครงการก่อสร้าง 1 กองแผนและวิชาการ ถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน ทั้งนี้ เพื่อเทศบาลนครพิษณุโลกจะได้รวบรวมเป็นข้อมูลศึกษาจัดทำแผนโครงการปรับปรุงระบบท่อเมนจำหน่ายน้ำต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน