กปภ.สาขาพนมสารคาม เข้าร่วมกับที่ว่าการอำเภอพนมสารคาม ร่วมโครงการตักบาตร "ถนนสายบุญ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จังหวัดฉะเชิงเทรา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพนมสารคาม เข้าร่วมกับที่ว่าการอำเภอพนมสารคาม ร่วมโครงการตักบาตร "ถนนสายบุญ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จังหวัดฉะเชิงเทรา

กปภ.สาขาพนมสารคาม เข้าร่วมกับที่ว่าการอำเภอพนมสารคาม ร่วมโครงการตักบาตร "ถนนสายบุญ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายจตุพร อิ่มสำราญ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม มอบหมายให้ นางสายฝน เฟื่องสวัสดิ์ ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี ๗ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้างาน ๘ งานอำนวยการ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ร่วมกับที่ว่าการอำเภอพนมสารคาม เข้าร่วมโครงการตักบาตร "ถนนสายบุญ" ประจำปีงบประมาณ พ..๒๕๖๑ จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ วัดท่าเกวียน ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

เลื่อนขึ้นข้างบน