กปภ.สาขาคลองใหญ่ สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาคลองใหญ่ สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.

กปภ.สาขาคลองใหญ่ สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.

           วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 กปภ.สาขาคลองใหญ่ โดย นางสาวจินดา  หงษ์บิน หัวหน้างานอำนวยการ เป็นผู้แทน มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 240 ขวด ให้กับเทศบาลตำบลคลองใหญ่ เพื่อแจกให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา (เก็บขยะในชุมชน) เพื่อเป็นการปรับสภาพภูมิทัศน์ในชุมชน และป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกที่กำลังระบาดอยู่ในพื้นที่ของเทศบาลตำบลคลองใหญ่

เลื่อนขึ้นข้างบน