กปภ.สาขาวัฒนานคร เข้าร่วมประชุมร่วมกับทีมตำบลหนองหมากฝ้าย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาวัฒนานคร เข้าร่วมประชุมร่วมกับทีมตำบลหนองหมากฝ้าย


กปภ.สาขาวัฒนานคร เข้าร่วมประชุมร่วมกับทีมตำบลหนองหมากฝ้าย

วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 กปภ.สาขาวัฒนานคร นำโดย นายพลวัฒน์ บุญสุทธิ ผจก.กปภ.สาขาวัฒนานคร ลงพื้นที่ร่วมกับทีมตำบลหนองหมากฝ้าย (ในฐานะพี่เลี้ยงติดตามการดำเนินกิจกรรม) ซึ่งดำเนินโครงการฯ (เวทีที่ 4) ณ ศาลากลางบ้านท่าช้าง หมู่ที่ 4 ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว เพื่อติดตาม ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ แก้ไขปัญหา สร้างการรับรู้และปฏิบัติตามสัญญาประชาคม รู้สิทธิ หน้าที่ และกฏหมาย รู้จักประชาธิปไตยนิยม และกลไกการบริหาร เพื่อพัฒนาประเทศในระบอบประชาธิปไตยให้มีความมั่นคงต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน