การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี ๒๕๖๑ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี ๒๕๖๑

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี ๒๕๖๑

วันนี้ (วันอังคารที่12 มิถุนายน 2561) ช่วงเวลา 15.30 - 17.30 น. การประปาส่วนภูมิภาค สาขา  ขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) นำโดย นายประทีป กุศลวัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ 2 รักษาการในตำแหน่งผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ)สาขาขอนแก่น และนางสิริธร สุพล ผู้ช่วยผู้จัดการ ฯ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินพื้นที่ศูนย์ราชการสะดวกหรือ (Government Easy Contact Center : GECC) คณะที่ 10ซึ่งนำโดย นายศักดิ์ สมบุญโต ผู้ตรวจราชการพิเศษประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเขต 12 ประธานอนุกรรมการ และนายจำรัส ศักดิ์จิรพาพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมคณะฯ จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในการนี้ มีกองระบบจำหน่าย และกองเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 เข้าร่วมสังเกตการณ์ เพื่อสนับสนุนข้อมูลด้านนโยบายในภาพร่วมของ การประปาส่วนภูมิภาค ที่มุ่งเน้นการบริการประชาชนที่สะดวก รวดเร็ว และทันสมัย

เลื่อนขึ้นข้างบน