กปภ.สาขาพนมสารคาม จัดกิจกรรม ที่นี่...องค์กรโปร่งใส ประจำปี ๒๕๖๑ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพนมสารคาม จัดกิจกรรม ที่นี่...องค์กรโปร่งใส ประจำปี ๒๕๖๑

กปภ.สาขาพนมสารคาม จัดกิจกรรม ที่นี่...องค์กรโปร่งใส ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๑มิถุนายน ๒๕๖๑ ารประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม โดย นายจตุพร อิ่มสำราญ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรม "ที่นี่...องค์กรโปร่งใส" ร่วมรณรงค์กระตุ้นจิตสำนึกและส่งเสริมพฤติกรรมโปร่งใสของผู้บริหารและพนักงาน ให้ดำเนินงานด้วยความสุจริตโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ตามนโยบายองค์ก

เลื่อนขึ้นข้างบน