การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา ดำเนินโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน (Home Care) 4/2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา ดำเนินโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน (Home Care) 4/2561

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา ดำเนินโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน (Home Care) 4/2561

ในวันที่ 13 มิถุนายน 2561การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา นำโดยนายรัตนัย  แสงสว่าง ผู้จัดการ กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา, ผู้ช่วยผู้จัดการ ,หัวหน้างาน  มิสเตอร์ประปาและพนักงานในสังกัด ดำเนินโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน (Home Care) ณ ชุมชนทางรถไฟ ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน 172 ครัวเรือน โดยได้ทำการออกเยี่ยมพบปะผู้ใช้น้ำ พร้อมทั้งสัมภาษณ์ผู้ใช้น้ำเพื่อประเมินความพึงพอใจการใช้น้ำประปา แจกพับแผ่นประชาสัมพันธ์ รวมถึงได้ทำการเปิดระบายตะกอนหน้ามาตรในเขตพื้นที่ดังกล่าว 

เลื่อนขึ้นข้างบน