การประปาส่วนภูมิภาคสาขากบินทร์บุรี ร่วมโครงการ “บริการเชิงรุกเพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชน” (อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากบินทร์บุรี ร่วมโครงการ “บริการเชิงรุกเพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชน” (อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่)

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากบินทร์บุรี  ร่วมโครงการ  “บริการเชิงรุกเพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชน” (อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่)

  เมื่อวันพุธที่  13  มิถุนายน  2561 เวลาประมาณ 10.00 น  - 12.00 น.  การประปาส่วนภูมิภาคสาขากบินทร์บุรี เข้าร่วมโครงการ"บริการเชิงรุกเพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชน"(อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่)  ณ โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี หมู่ที่ 11 ตำบลเมืองเก่า  อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี โดย ว่าที่ ร.ต.จตุวัฒน์  คุณดิลกเนติ หัวหน้างานอำนวยการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัด  ออกให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบประปา แจกน้ำดื่มบรรจุขวดจำนวน 50 โหล ให้กับหน่วยราชการและประชาชนที่มาร่วมงานในครั้งนี้

เลื่อนขึ้นข้างบน