กปภ.สาขาวัฒนานคร เข้าร่วมสภากาแฟจังหวัดสระแก้ว ประจำเดือนมิถุนายน 2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาวัฒนานคร เข้าร่วมสภากาแฟจังหวัดสระแก้ว ประจำเดือนมิถุนายน 2561

กปภ.สาขาวัฒนานคร เข้าร่วมสภากาแฟจังหวัดสระแก้ว ประจำเดือนมิถุนายน 2561

วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 กปภ.สาขาวัฒนานคร โดยนายพลวัฒน์ บุญสุทธิ ผจก.กปภ.สาขา พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมสภากาแฟจังหวัดสระแก้ว ประจำเดือนมิถุนายน 2561 .จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสพบปะพูดคุยพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการทำงานของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกัน

เลื่อนขึ้นข้างบน