กปภ.สาขาวัฒนานคร เข้าร่วมสภากาแฟจังหวัดสระแก้ว ประจำเดือนมิถุนายน 2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาวัฒนานคร เข้าร่วมสภากาแฟจังหวัดสระแก้ว ประจำเดือนมิถุนายน 2561

กปภ.สาขาวัฒนานคร เข้าร่วมสภากาแฟจังหวัดสระแก้ว ประจำเดือนมิถุนายน 2561

วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 กปภ.สาขาวัฒนานคร โดยนายพลวัฒน์ บุญสุทธิ ผจก.กปภ.สาขา พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมสภากาแฟจังหวัดสระแก้ว ประจำเดือนมิถุนายน 2561 .จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสพบปะพูดคุยพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการทำงานของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกัน

เลื่อนขึ้นข้างบน