การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชนบทลงพื้นที่ให้บริการประชาชนถึงบ้านเรือน ในโครงการ มุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชนบทลงพื้นที่ให้บริการประชาชนถึงบ้านเรือน ในโครงการ มุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชนบทลงพื้นที่ให้บริการประชาชนถึงบ้านเรือน ในโครงการ มุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชนบทลงพื้นที่ให้บริการประชาชนถึงบ้านเรือน ในโครงการ มุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมาการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชนบทโดยนายชูชาติ บุญเปียง ผู้จัดการฯมอบหมายให้ หัวหน้างานผลิตและหัวหน้างานจัดเก็บรายได้ พร้อมพนักงานในสังกัดลงพื้นที่ให้บริการประชาชนในโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน โดยมีการออกหน่วยให้บริการต่างๆอาทิ การรับคำร้องขอติดตั้งประปารายใหม่ การตรวจสอบและซ่อมแซมท่อแตกท่อรั่ว ทั้งภายในบ้านและนอกบ้าน โดยไม่คิดค่าแรง ณ บ้านโนนใหญ่ ม. 2 ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น ซึ่งสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชนผู้ใช้น้ำเป็นอย่างมาก

เลื่อนขึ้นข้างบน