กปภ.สาขาระยองเข้าร่วมกิจกรรม วันทะเลโลก “Clean Our Ocean ทะเลดีชีวีมีสุข” ปี 2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาระยองเข้าร่วมกิจกรรม วันทะเลโลก “Clean Our Ocean ทะเลดีชีวีมีสุข” ปี 2561

กปภ.สาขาระยองเข้าร่วมกิจกรรม วันทะเลโลก “Clean Our Ocean ทะเลดีชีวีมีสุข” ปี 2561

     การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาระยอง นำโดย นายพินิจ ศิลาแลง ผู้ช่วยผู้จัดการ กปภ.สาขาระยอง พร้อมด้วย นายศรัณยพงศ์ นุ่มประสิทธิ์ หัวหน้างาน 8 งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 2 พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม"วันทะเลโลก" ที่จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล รณรงค์ลดและปรับพฤติกรรมการใช้พลาสติกและเลิกใช้โฟม ซึ่งเป็นขยะตกค้างที่ไม่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ภายใต้แนวความคิด "Clean Our Ocean ทะเลดีชีวีมีสุข" โดยได้รับเกียรติจาก เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธี 
     ในการนี้กปภ.สาขาระยองได้ออกหน่วยจัดกิจกรรมมอบของที่ระลึกและแจกน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 720 ขวด แก่ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาต่างๆ และประชาชนทั่วไป พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อมในการเก็บขยะบริเวณชายหาดแหลมเจริญ ระยะทาง 10 กม. และปล่อยพันธุ์ปลาและเต่ากลับสู่ทะเล ณ หาดแหลมเจริญ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 8.30 น.-12.00น.

เลื่อนขึ้นข้างบน