กปภ.สาขาระยอง บริการน้ำดื่มฟรี งานหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข "สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน" จ.ระยอง ครั้งที่ 9ประจำปีงบประมาณ 2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาระยอง บริการน้ำดื่มฟรี งานหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข "สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน" จ.ระยอง ครั้งที่ 9ประจำปีงบประมาณ 2561

กปภ.สาขาระยอง บริการน้ำดื่มฟรี งานหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข "สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน" จ.ระยอง  ครั้งที่ 9ประจำปีงบประมาณ 2561

     การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาระยองนำโดย นายพินิจ ศิลาแลง ผู้ช่วย ผจก. กปภ.สาขาระยอง นางไพเราะ กว้างมาก หัวหน้างาน8งานจัดเก็บรายได้ 1และพนักงานในสังกัด ร่วมงาน หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข "สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน" ครั้งที่ 9ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 13 มิถุนายน  2561 เวลา 9.00 น.- 12.00 น. ณ อบต.ตะพง  ต.ตะพง อ.เมืองระยอง  จ.ระยอง โดยกิจกรรมในครั้งนี้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยองได้ออกหน่วยบริการน้ำดื่ม ตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 720 ขวด ประชาสัมพันธ์การใช้บิลดิจิทัล  PWA Wallet พร้อมมอบของที่ระลึกให้ผู้สนใจใช้ ซึ่งได้การตอบรับจากผู้ที่มาร่วมงานเป็นอย่างดี ตลอดจนเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี เพิ่มความประทับใจให้แก่ลูกค้าอีกด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน