กปภ.สาขาอ้อมน้อย ประกาศหยุดจ่ายน้ำ วันที่ 24 มิ.ย.2561 เวลา 00.30 น.ถึง 01.30 น. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาอ้อมน้อย ประกาศหยุดจ่ายน้ำ วันที่ 24 มิ.ย.2561 เวลา 00.30 น.ถึง 01.30 น.

กปภ.สาขาอ้อมน้อย ประกาศหยุดจ่ายน้ำ วันที่ 24 มิ.ย.2561 เวลา 00.30 น.ถึง 01.30 น.

กปภ.สาขาอ้อมน้อย ประกาศหยุดจ่ายน้ำ วันที่ 24 มิ.ย.2561 เวลา 00.30 น.ถึง 01.30 น.

เพื่อตรวจสอบหาการรั่วไหลของระบบจ่ายน้ำประปา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

พื้นที่ได้รับผลกระทบได้แก่ บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย5 , ถนนพุทธมณฑลสาย4,

ซอยเพชรเกษม 91 (ซอยวัดหนองพะอง) ,ซอยเทศบาล 3-15 , ถนนเศรษฐกิจ

เลื่อนขึ้นข้างบน