กปภ.สาขาเดชอุดม จัดประชุมโครงการจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเดชอุดม จัดประชุมโครงการจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan

กปภ.สาขาเดชอุดม  จัดประชุมโครงการจัดการน้ำสะอาด  Water Safety Plan

กปภ.สาขาเดชอุดม  จัดประชุมโครงการจัดการน้ำสะอาด  Water Safety Plan

   กปภ.สาขาเดชอุดม นำโดยนางอนันต์พร  รัตนคูหะออกตรวจหน่วยบริการตามแผนโครงการจัดการน้ำสะอาด  (Water Safety Plan)"WSP"  เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการผลิตน้ำประปาอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน  เช่น  การระบายตะกอนในเส้นท่อระบบจำหน่ายน้ำการบำรุงรักษาถังตกตะกอนตามแผนโครงการจัดการน้ำสะอาด  WSP  ที่ กปภ. สาขาเดชอุดมได้จัดทำใว้ เพื่อผลิตน้ำส่งไปยังบ้านผู้ใช้น้ำต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน