กปภ.สาขาละหานทรายจัดกิจกรรม สนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาละหานทรายจัดกิจกรรม สนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑

กปภ.สาขาละหานทรายจัดกิจกรรม สนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑

กปภ.สาขาละหานทรายจัดกิจกรรม สนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑

กปภ.สาขาละหานทราย นำโดย ผู้จัดการฯ นายฉลวย  กาบบัวศรี หัวหน้างานพนักงานและลูกจ้างได้ร่วมจัดกิจกรรม "สนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ วันที่ ๐๖ มิถุนายน  ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. ณ อาคารโรงกรองน้ำ กปภ.สาชาละหานทราย  เพื่อพูดคุยและแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการทำงานของพร้อมเน้นย้ำ แผนการบริหารและการจัดการลดน้ำสูญเสีย โครงการจัดการน้ำสะอาด ตามนโยบายของ กปภ. ตลอดจนให้พนักงานตระหนักถึงการให้บริการ ความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย.

เลื่อนขึ้นข้างบน