กปภ.สาขาอำนาจเจริญร่วมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk เดือนมิถุนายน 2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาอำนาจเจริญร่วมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk เดือนมิถุนายน 2561

กปภ.สาขาอำนาจเจริญร่วมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า  Morning Talk เดือนมิถุนายน 2561

กปภ.สาขาอำนาจเจริญร่วมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า  Morning Talk เดือนมิถุนายน 2561

นายสังวาลย์  มงคลมะไฟ ผู้จัดการการรประปาส่วนภูมิภาค สาขาอำนาจเจริญ พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงาน/ลูกจ้าง ร่วมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า  Morning Talk  ณ ห้องประชุม กปภ.สาขาอำนาจเจริญ เพื่อปรึกษาหารือ และสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 พร้อมพูดคุยและแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน