กปภ.สาขาอำนาจเจริญร่วมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk เดือนมิถุนายน 2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาอำนาจเจริญร่วมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk เดือนมิถุนายน 2561

กปภ.สาขาอำนาจเจริญร่วมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า  Morning Talk เดือนมิถุนายน 2561

กปภ.สาขาอำนาจเจริญร่วมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า  Morning Talk เดือนมิถุนายน 2561

นายสังวาลย์  มงคลมะไฟ ผู้จัดการการรประปาส่วนภูมิภาค สาขาอำนาจเจริญ พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงาน/ลูกจ้าง ร่วมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า  Morning Talk  ณ ห้องประชุม กปภ.สาขาอำนาจเจริญ เพื่อปรึกษาหารือ และสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 พร้อมพูดคุยและแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน