กปภ.สาขาบุรีรัมย์จัดโครงการใส่ใจผู้บริโภคเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบุรีรัมย์จัดโครงการใส่ใจผู้บริโภคเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ

กปภ.สาขาบุรีรัมย์จัดโครงการใส่ใจผู้บริโภคเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ

กปภ.สาขาบุรีรัมย์จัดโครงการใส่ใจผู้บริโภคเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบุรีรัมย์ โดย นายบรรจง  เทพเกษตรกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบุรีรัมย์ ได้มอบหมายให้ นางสาวพรรวินท์.  ราษี  ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบุรีรัมย์  และนายวิลาศ จุมพล หัวหน้างานผลิต พร้อมทีมเทคนิค เข้าพบ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการใส่ใจผู้บริโภค ทั้งนี้ได้ขอรับทราบข้อมูลการดำเนินกิจการประปาของเทศบาล ซึ่งทีมเทคนิค ได้ให้ความรู้ด้านการผลิตน้ำประปาที่มีคุณภาพ การใช้สารเคมีที่เหมาะ  พร้อมกันนี้ได้หารือแนวทางการโอนกิจการประปาของเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ มาให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ ดูแลต่อไปในอนาคต

เลื่อนขึ้นข้างบน