กปภ.สาขาศรีราชา ดำเนินการล้างถังตกตะกอน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาศรีราชา ดำเนินการล้างถังตกตะกอน

กปภ.สาขาศรีราชา ดำเนินการล้างถังตกตะกอน

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 กปภ.สาขาศรีราชา นำโดย นายยุทธนา ศรประสิทธิ์ ผจก.กปภ.สาขาศรีราชา มอบหมายให้นางรัตนาภรณ์ กลิ่นฟุ้ง หัวหน้างานผลิต และพนักงานในสายงาน ดำเนินการล้างถังตะกอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกรองน้ำประปา ตามแผนการดำเนินงานโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) ประจำปี 2561 ณ สถานีผลิตน้ำ ศรีราชา

เลื่อนขึ้นข้างบน