ประกาศหยุดจ่ายน้ำ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ประกาศหยุดจ่ายน้ำ

ประกาศหยุดจ่ายน้ำ

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา
เรื่อง น้ำประปาไม่ไหล/ไหลอ่อนเป็นการชั่วคราว วันที่ 18 มิ.ย.61 
-----------------------------------------------------
ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา จะดำเนินการซ่อมแก้ปัญหาแท่นปั๊มทรุดตัว บริเวณโรงกรองน้ำ สถานีจ่ายน้ำบางพระ(คลองห้วยกรุ) จึงมีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำเพื่อดำเนินการซ่อมแซมแท่นปั๊มน้ำในวันดังกล่าว จึงส่งผลกระทบให้น้ำประปาไม่ไหล /ไหลอ่อน ในพื้นที่บริเวณ ดังนี้
- ชุมชนบ้านห้วยกรุ - ชุมชนบ้านห้วยกุ่ม - ชุมชนบ้านโป่งดินดำ - ชุมชนบ้านทางตรง - บริเวณสวนสัตว์เปิดเขาเขียวและ พื้นที่โดยรอบ 
ทั้งนี้หากดำเนินการซ่อมแท่นปั๊มน้ำแล้วเสร็จจะได้เร่งเปิดจ่ายน้ำให้ทันที 
จึงประกาศมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วย
ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2561

เลื่อนขึ้นข้างบน