กปภ. สาขาบ้านบึง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ประจำเดือนมิถุนายน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ. สาขาบ้านบึง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ประจำเดือนมิถุนายน

กปภ. สาขาบ้านบึง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ประจำเดือนมิถุนายน

                                    เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 นายสมนึก สุรินทร์ ผู้จัดการ กปภ.สาขาบ้านบึง พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ครั้งที่ 9/2561 ณ ห้องประชุม กปภ.สาขาบ้านบึง เพื่อพบปะพูดคุย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงาน อันเป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความผูกพันของพนักงานในองค์กร ตลอดจนถ่ายทอดแนวทางการดำเนินกิจกรรม CSR และออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่ โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข ในเดือนมิถุนายน นอกจากนี้ ผู้จัดการ กปภ.สาขาบ้านบึง ได้กล่าวถึงการตรวจประเมินศูนย์ราชการสะดวกว่า ทางคณะอนุกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการ โดยให้คำนึงถึงความต้องการของผู้ใช้น้ำเป็นหลัก นำข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของผู้ใช้น้ำมาปรับปรุงการให้บริการต่อไป นอกจากนี้ ยังร่วมอวยพรในวันคล้ายวันเกิดของพนักงานที่เกิดในเดือนพฤษภาคม อีกด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน