กปภ.สาขาเด่นชัย ร่วมพิธีเปิดปฏิบัติการเข้มข้น 3 ภารกิจสำคัญ ระดับอำเภอ "ชาวเด่นชัย ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด พิชิตขยะ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเด่นชัย ร่วมพิธีเปิดปฏิบัติการเข้มข้น 3 ภารกิจสำคัญ ระดับอำเภอ "ชาวเด่นชัย ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด พิชิตขยะ

กปภ.สาขาเด่นชัย ร่วมพิธีเปิดปฏิบัติการเข้มข้น 3 ภารกิจสำคัญ ระดับอำเภอ "ชาวเด่นชัย ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด พิชิตขยะ

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น.  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเด่นชัย  โดยนายเกษม นวลดี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเด่นชัย  พร้อมด้วยนายอุทัย แสงจันทร์ หัวหน้างานผลิต และพนักในสังกัดฯ เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมมอบน้ำดื่มบรรจุขวด  จำนวน  360 ขวด  พิธีเปิดปฏิบัติการเข้มข้น 3 ภารกิจสำคัญ (Kickoff) ระดับอำเภอ  การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  การบริหารจัดการขยะ  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  "ชาวเด่นชัย ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด พิชิตขยะ"  ณ ลานสถานีตำรวจภูธรเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

เลื่อนขึ้นข้างบน