ตัวแทนผู้ใช้น้ำชาวตำบลทับคล้อ จ.พิจิตร เข้าพบผู้บริหาร กปภ.เขต10 เพื่อปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาการใช้น้ำประปาในพื้นที่ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ตัวแทนผู้ใช้น้ำชาวตำบลทับคล้อ จ.พิจิตร เข้าพบผู้บริหาร กปภ.เขต10 เพื่อปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาการใช้น้ำประปาในพื้นที่

ตัวแทนผู้ใช้น้ำชาวตำบลทับคล้อ จ.พิจิตร เข้าพบผู้บริหาร กปภ.เขต10 เพื่อปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาการใช้น้ำประปาในพื้นที่

      นางเสาวรส คงทวีศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 รักษาการผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10  ให้การต้อนรับคณะตัวแทนผู้ใช้น้ำจากตำบลทับคล้อ ที่ขอเข้าพบเพื่อปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาการใช้น้ำประปาของ กปภ. ในพื้นที่ตำบลทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร โดยมี ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพ ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย  พร้อมหัวหน้างานและพนักงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและบรรยายข้อมูลสภาพปัญหาและแผนการแก้ไขปัญหาการใช้น้ำประปาในพื้นที่ตำบลทับคล้อ ณ ห้องประชุมใหญ่ กปภ.ข.10

      สำหรับพื้นที่ ต.ทับคล้อ อยู่ในเขตความรับผิดชอบการจำหน่ายน้ำประปาของ กปภ.สาขาตะพานหิน จากการเข้าพบของตัวแทนผู้ใช้น้ำในครั้งนี้  เนื่องจากเกิดปัญหาในระบบผลิตและจ่ายน้ำประปา ณ หน่วยบริการทับคล้อที่สร้างผลกระทบต่อผู้ใช้น้ำในพื้นที่ คือ จำนวนฝนมีปริมาณน้อย ส่งผลให้น้ำดิบมีไม่เพียงพอสำหรับการผลิตและจ่ายน้ำประปา

      อย่างไรก็ตาม  กปภ.สาขาตะพานหินได้เร่งดำเนินการปรับแผนการผลิตและจ่ายน้ำเป็นช่วงเวลาในพื้นที่อำเภอทับคล้อและพื้นที่ตำบลเขาทราย ทำให้ประชาชนส่วนหนึ่งได้รับผลกระทบ ซึ่งทาง กปภ.ข.10 ตระหนักในปัญหานี้ ได้เร่งระดมเจ้าหน้าที่ พร้อมอุปกรณ์ เข้าสำรวจหาแหล่งน้ำดิบใหม่ พร้อมทั้งวางแผนต่อท่อส่งน้ำดิบเข้าสู่ระบบการผลิตน้ำประปาของหน่วยบริการทับคล้อ เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน โดยคาดว่า จะแล้วเสร็จและจ่ายน้ำได้มากขึ้นภายใน 2 สัปดาห์นี้ 

      จากการชี้แจงข้อมูลดังกล่าว เน้นย้ำถึงแผนการสำรวจหาแหล่งน้ำดิบใหม่ๆ เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนที่อยู่อาศัยและความต้องการใช้น้ำประปาที่จะเพิ่มขึ้น  รวมทั้งแผนการแก้ไขปัญหาปริมาณน้ำประปามีไม่เพียงพอในพื้นที่อำเภอทับคล้อ ซึ่งเป็นแผนระยะยาวผ่านโครงการต่างๆ ของ กปภ.เขต 10  ได้สร้างความเชื่อมั่นและพึงพอใจแก่ตัวแทนผู้ใช้น้ำตำบลทับคล้อเป็นอย่างดี

เลื่อนขึ้นข้างบน