กปภ.เขต 10 ส่งเสริมองค์ความรู้และศักยภาพพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเยี่ยมชมเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในกิจการประปา ณ บริษัท สยามพัฒนพงศ์ จำกัด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.เขต 10 ส่งเสริมองค์ความรู้และศักยภาพพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเยี่ยมชมเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในกิจการประปา ณ บริษัท สยามพัฒนพงศ์ จำกัด

กปภ.เขต 10 ส่งเสริมองค์ความรู้และศักยภาพพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเยี่ยมชมเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในกิจการประปา ณ บริษัท สยามพัฒนพงศ์ จำกัด

     เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 นำโดย นายสุธี มาลีศรี ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย พร้อมหัวหน้างานและพนักงานในสังกัดได้แก่ กองระบบจำหน่าย, กองแผนและวิชาการ เดินทางไปทัศนศึกษาชมการผลิตอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ใช้ในกิจการประปา ณ โรงงานในเครือบริษัท สยามพัฒนพงศ์ จำกัด ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีผู้บริหารของบริษัทกล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าเยี่ยมชม มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญของบริษัทบรรยายความรู้เกี่ยวกับบริษัท เทคโนโลยีทันสมัย นวัตกรรมใหม่ๆ ด้านการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ในการผลิตน้ำประปา รวมทั้งผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ใช้ในกิจการประปา จากนั้น คณะได้เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตท่อ – อุปกรณ์ HDPE (มอก.982 – 2556), การสาธิตการเชื่อมท่อ HDPE และมาตรวัดน้ำ (มอก.1021 – 2534) ที่ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภายในโรงงาน และชมผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง, รวมทั้งขั้นตอนกระบวนการจัดเก็บและจัดเตรียมสินค้าเพื่อส่งมอบแก่ลูกค้า 

    กิจกรรมทัศนศึกษาครั้งนี้ นับเป็นการเสริมสร้างความรู้ที่ดีแก่พนักงานผ่านการเยี่ยมชม สอบถามและสาธิตขั้นตอนการผลิตโดยตรงจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ ทั้งยังเป็นการตรวจสอบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 เลือกนำมาใช้ในกิจการประปาอีกทางหนึ่งด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน