กปภ.เขต 10 ร่วมกับ กปภ.สาขาอุทัยธานี รุกเพิ่มผู้ใช้น้ำรายใหม่ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.เขต 10 ร่วมกับ กปภ.สาขาอุทัยธานี รุกเพิ่มผู้ใช้น้ำรายใหม่

กปภ.เขต 10 ร่วมกับ กปภ.สาขาอุทัยธานี รุกเพิ่มผู้ใช้น้ำรายใหม่

      เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา นายสุธี  มาลีศรี ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 มอบหมายให้นางพรพิมล ชื่นศรีวิโรจน์ หัวหน้างาน 8 งานลูกค้าสัมพันธ์ พร้อมทีมงานร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุทัยธานี นำโดยนายชูศักดิ์ เลื่อมนรินทร์ ผู้จัดการ กปภ.สาขาอุทัยธานี พร้อมหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมเพิ่มผู้ใช้น้ำรายใหม่ในพื้นที่ปรับปรุงขยายระบบประปา ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดโคกหม้อ  ต.โคกหม้อ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี มีประชาชนในพื้นที่ยื่นคำร้องขอเป็นผู้ใช้น้ำประปาของ กปภ. จำนวน 136 ราย  

      สำหรับกิจกรรมเพิ่มผู้ใช้น้ำรายใหม่ นับเป็นกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่ กปภ.เขต 10 มุ่งหวังเพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำให้ได้ตามเป้าของโครงการปรับปรุงขยายระบบประปาใหม่ที่ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสิ้น โดยมีทีมงานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.10 ร่วมกับ กปภ.สาขาอุทัยธานี ออกหน่วยบริการให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอน เงื่อนไขและประมาณการค่าใช้จ่ายเบื้องต้นในการขอเป็นผู้ใช้น้ำประปาแก่ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ต.โคกหม้อ โดยมีพี่น้องชาวตำบลโคกหม้อจำนวนมากสนใจมารับฟังข้อมูลการขอติดตั้งน้ำประปา สอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับอัตราค่าน้ำประปาและรับฟังการบรรยายกระบวนการผลิตน้ำประปาของ กปภ. ที่ได้มาตรฐาน มีทีมบุคลากรที่ดูแลคุณภาพในทุกขั้นตอนการผลิตน้ำอันเป็นการสร้างเข้าใจและความมั่นใจให้กับผู้ใช้น้ำรายใหม่ของ กปภ.

เลื่อนขึ้นข้างบน