กปภ.สาขานางรองร่วมโครงการ อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ประจำปี 2561 ณ วัดน้ำไหล (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขานางรองร่วมโครงการ อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ประจำปี 2561 ณ วัดน้ำไหล

กปภ.สาขานางรองร่วมโครงการ อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ประจำปี 2561 ณ วัดน้ำไหล

กปภ.สาขานางรองร่วมโครงการ อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ประจำปี 2561 ณ วัดน้ำไหล

กปภ.สาขานางรอง นำโดย นายสุรพล ชัยสนาม พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมโครงการ อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ประจำปี 2561 ณ วัดน้ำไหล หมู่ที่ 16 ตำบลสะเดา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งนี้ได้พบปะเยี่ยมประชาชน ให้ความรู้ด้านต่างๆเกี่ยวกับระบบประปา พร้อมแจกน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. และคู่มือ แผ่นพับความรู้ต่างๆ กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

เลื่อนขึ้นข้างบน