การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนทองให้การต้อนรับคณะกรรมการ ตรวจประเมินศูนย์ราชการสะดวก GECC: (Government Easy Contact Center) ประจำปี 2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนทองให้การต้อนรับคณะกรรมการ ตรวจประเมินศูนย์ราชการสะดวก GECC: (Government Easy Contact Center) ประจำปี 2561


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนทองให้การต้อนรับคณะกรรมการ ตรวจประเมินศูนย์ราชการสะดวก GECC: (Government Easy Contact Center) ประจำปี 2561

>>วันนี้ (วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561) ช่วงเวลา 09.30 น. ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาโพนทอง นำโดย นางยุภาพร สุวรรณผิว ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาโพนทอง พร้อมด้วยหัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินพื้นที่ศูนย์ราชการสะดวกหรือ (Government Easy Contact Center : GECC) คณะที่ 10 ซึ่งนำโดย นายอิสระ ศิริวรภา ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมคณะฯ จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในการนี้ มีกองระบบจำหน่าย และกองเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 เข้าร่วมสังเกตการณ์ เพื่อสนับสนุนข้อมูลด้านนโยบายในภาพรวมของการประปาส่วนภูมิภาค ที่มุ่งเน้นการบริการประชาชนที่สะดวก รวดเร็ว และทันสมัย โดยคณะอนุกรรมการได้ตรวจเยี่ยมรอบบริเวณสำนักงาน และตรวจสอบเอกสารประกอบใบสมัคร ตลอดจนมีการตอบข้อสงสัยต่าง ๆ จากนั้น คณะอนุกรรมการฯ ได้เดินทางออกจาก กปภ.สาขาโพยทอง ในเวลา 11.30 น.

เลื่อนขึ้นข้างบน