กปภ.สาขาหนองเรือ บริการน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์กปภ. และตั้งหน่วยบริการข้อมูลข่าวสารในโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองแก อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาหนองเรือ บริการน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์กปภ. และตั้งหน่วยบริการข้อมูลข่าวสารในโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองแก อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

กปภ.สาขาหนองเรือ บริการน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์กปภ. และตั้งหน่วยบริการข้อมูลข่าวสารในโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองแก อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

กปภ.สาขาหนองเรือ บริการน้ำ ดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์กปภ. และตั้งหน่วยบริการข้อมูลข่าวสารในโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองแก อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา กปภ.สาขาหนองเรือ นำโดยนายเดชชัย จันทพล ผจก.กปภ.สาขาหนองเรือ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ออกหน่วยบริการน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ ในกิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่ ร่วมกับเทศบาลหนองแก ณ บริเวณตลาดสดเทศบาลหนองแก (น.หนองแก) อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

เลื่อนขึ้นข้างบน