กปภ. เขต 10 ร่วมกับ กปภ.สาขาลาดยาวและบริษัท นันยาง การ์เม้นท์ จำกัด ดำเนินโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า (DSM) มุ่งใช้หลัก 3R จัดการทรัพยากรน้ำเพื่อความมั่นคงระยะยาว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ. เขต 10 ร่วมกับ กปภ.สาขาลาดยาวและบริษัท นันยาง การ์เม้นท์ จำกัด ดำเนินโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า (DSM) มุ่งใช้หลัก 3R จัดการทรัพยากรน้ำเพื่อความมั่นคงระยะยาว

กปภ. เขต 10 ร่วมกับ กปภ.สาขาลาดยาวและบริษัท นันยาง การ์เม้นท์ จำกัด  ดำเนินโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า (DSM) มุ่งใช้หลัก 3R จัดการทรัพยากรน้ำเพื่อความมั่นคงระยะยาว

      เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 โดยนางเสาวรส คงทวีศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่าหรือ DSM และการจัดนิทรรศการ ประจำงบประมาณปี 2561 โดยมีนายคจิต เหมาคม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาลาดยาว กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ พร้อมด้วยนายนคร ชาญณรงค์ หัวหน้างาน 8 งานมาตรวัดน้ำ และทีมงานมาตรวัดน้ำ ทีมงานน้ำสูญเสีย ทีมงานลูกค้าสัมพันธ์  ทีมงานตรวจสอบคุณภาพน้ำ กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ กปภ.ข. 10 ร่วมจัดกิจกรรมในโครงการ โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารบริษัท นันยาง การ์เมนท์ จำกัด ร่วมในพิธี ณ โรงงานบริษัท นันยาง การ์เมนท์ จำกัด

      สำหรับการดำเนินกิจกรรมในโครงการ DSM ครั้งนี้ เป็นความร่วมมือกันระหว่างการประปาส่วนภูมิภาคและบริษัท นันยาง การ์เม้นท์ จำกัด โดยได้นำหลักการ 3R ได้แก่ Reduce-Reused-Recycle มาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เพียงพอต่อความต้องการใช้สอยในอนาคตอันเป็นการสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำในระยะยาว การดำเนินโครงการ DSM ในครั้งนี้ กปภ.เขต 10 ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าแก่พนักงานของบริษัทฯ โดยการจัดแสดงนิทรรศการและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการ DSM และความรู้ในระบบผลิตน้ำประปาของ กปภ. แก่พนักงานของบริษัทฯที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ คณะทำงาน กปภ.โดยทีมงานลูกค้าสัมพันธ์ ยังได้จัดกิจกรรมเล่นเกมมอบของที่ระลึกแก่พนักงานของบริษัทฯ เพื่อสร้างความประทับใจและความสัมพันธ์ที่ดีอันเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ กปภ.ด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน