กปภ.สาขาวัฒนานคร จัดกิจกรรมร่วมกันจัดกิจกรรม "สนทนายามเช้า" (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาวัฒนานคร จัดกิจกรรมร่วมกันจัดกิจกรรม "สนทนายามเช้า"

กปภ.สาขาวัฒนานคร จัดกิจกรรมร่วมกันจัดกิจกรรม "สนทนายามเช้า"

วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 กปภ.สาขาวัฒนานคร ได้จัดกิจกรรม สนทนายามเช้า (Morning talk) ครั้งที่ 8/2561 กปภ.สาขาวัฒนานคร นำโดย นายพลวัฒน์ บุญสุทธิ ผจก.กปภ.สาขาวัฒนานคร หัวหน้างานพนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรม "สนทนายามเช้า" โดยได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆของแต่ละสายงานที่ห้องประชุม กปภ.สาขาวัฒนานคร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อ กปภ.

เลื่อนขึ้นข้างบน