กปภ.สาขาระยองต้อนรับคณะศึกษาดูงานผลิตน้ำประปา เทศบาลนครราชสีมา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาระยองต้อนรับคณะศึกษาดูงานผลิตน้ำประปา เทศบาลนครราชสีมา

กปภ.สาขาระยองต้อนรับคณะศึกษาดูงานผลิตน้ำประปา เทศบาลนครราชสีมา

 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง นำโดย นายพินิจ ศิลาแลง ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง นายศักดิกร  เชื้อแพ่ง หัวหน้างาน 8 งานผลิต และพนักงานในสังกัด ร่วมกับบริษัทยูนิเวอร์แซลยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานบริหารและจัดการดูแลระบบประปา จากเทศบาลนครราชสีมา โดยให้ความรู้เกี่ยวกับระบบผลิตน้ำประปา ขั้นตอนดำเนินการก่อนที่จะออกมาเป็นน้ำประปาส่งจ่ายให้ประชาชน ซึ่งส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรได้เป็นอย่างดี เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ โรงกรองน้ำบ้านค่าย ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 

เลื่อนขึ้นข้างบน