การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) สาขาอรัญประเทศ เข้าร่วมต้อนรับ ดร.ปฤถา พรหมเลิศ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ในกิจกรรมโครงการแม่บ้านมหาดไทยสัญจร "ครอบครัวมหาดไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม” เพื่อประชุมสมาคมแม่บ้านมหาดไทยสัญจร (ภาคกลางตะวันออก) ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานให้แก่ชมรมแม่บ้านมหาดไทย 11 จังหวัด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) สาขาอรัญประเทศ เข้าร่วมต้อนรับ ดร.ปฤถา พรหมเลิศ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ในกิจกรรมโครงการแม่บ้านมหาดไทยสัญจร "ครอบครัวมหาดไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม” เพื่อประชุมสมาคมแม่บ้านมหาดไทยสัญจร (ภาคกลางตะวันออก) ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานให้แก่ชมรมแม่บ้านมหาดไทย 11 จังหวัด

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) สาขาอรัญประเทศ เข้าร่วมต้อนรับ ดร.ปฤถา พรหมเลิศ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ในกิจกรรมโครงการแม่บ้านมหาดไทยสัญจร "ครอบครัวมหาดไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม” เพื่อประชุมสมาคมแม่บ้านมหาดไทยสัญจร (ภาคกลางตะวันออก) ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานให้แก่ชมรมแม่บ้านมหาดไทย 11 จังหวัด

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) สาขาอรัญประเทศ นำโดยนายสกล  ถุงทรัพย์  ผู้จัดการ กปภ.สาขาอรัญประเทศพร้อมด้วยพนักงานในสังกัดเข้าร่วมต้อนรับ ดร.ปฤถา พรหมเลิศ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ในกิจกรรมโครงการแม่บ้านมหาดไทยสัญจร "ครอบครัวมหาดไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม" เพื่อประชุมสมาคมแม่บ้านมหาดไทยสัญจร (ภาคกลางตะวันออก) ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานให้แก่ชมรมแม่บ้านมหาดไทย      11 จังหวัด (ภาคกลาง/ตะวันออก) ที่ โรงแรมอินโดจีน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  รวมทั้ง เข้าร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม ด้วยการปลูกต้นไม้และการทำโป่งเทียมเพื่อเป็นแหล่งอาหารสัตว์ป่า ณ ทุ่งกระทิง อุทยานแห่งชาติตาพระยา  การยิงหนังสติ๊กปลูกป่า ณ จุดชมวิวผาแดง อุทยานแห่งชาติตาพระยาในกิจกรรมดังกล่าว กปภ.สาขาอรัญประเทศร่วมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดสัญลักษณ์ กปภ.ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอีกด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน