กปภ.ชลบุรี และ กปภ.ข.1 ตรวจสอบคุณภาพ สถานีผลิตน้ำ บมจ.ยูยู (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ชลบุรี และ กปภ.ข.1 ตรวจสอบคุณภาพ สถานีผลิตน้ำ บมจ.ยูยู

กปภ.ชลบุรี และ กปภ.ข.1 ตรวจสอบคุณภาพ สถานีผลิตน้ำ บมจ.ยูยู

     วันนี้ (9 .. 2561) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) นำโดย นายสมเกียรติ บุญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ 3 รักษาการในตำแหน่ง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาชลบุรี พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 โดย นายเจษฎา ชูชาญ ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ พร้อมด้วยหัวหน้างานในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำระบบผลิต ณ สถานีผลิตน้ำ บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เพื่อควบคุม ตรวจสอบ คุณภาพน้ำประปาให้เป็นไปตามมาตรฐาน กปภ. และควบคุมปริมาณการจ่ายน้ำประปาให้เพียงพอกับความต้องการใช้น้ำของผู้ใช้น้ำในพื้นที่ ตำบลคลองตำหรุ, ตำบลหนองไม้แดง, ตำบลบางทราย, ตำบลนาป่า และตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ กปภ.สาขาชลบุรี () เฝ้าระวังคุณภาพน้ำ และปริมาณน้ำให้ผู้ใช้น้ำได้รับน้ำประปาที่มีคุณภาพจากสถานีผลิตสู่ภายในบ้านอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ 

เลื่อนขึ้นข้างบน